Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Möjligheternas Sveg – med fokus på trafik

Trafikverket driver tillsammans med Härjedalens kommun och Region Jämtland en åtgärdsvalsstudie för att undersöka möjligheterna för befintlig trafik att ta sig på ett tillgängligt och trafiksäkert sätt genom Sveg.

Regeringen har beslutat om att anlägga "Förbifart Sveg" på E45, vilket påverkar väg 84, väg 504 och centrala Sveg på olika sätt. Med en åtgärdsvalsstudie vill man därför genom samverkan och dialog med aktörer finna ett gemensamt synsätt och gemensamma lösningar för den befintliga och kommande trafiksituationen.

Syftet är att se över och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i centrala delarna av Sveg. Studien ska beskriva de olika funktioner som infrastrukturen i området har och kommer att ha i framtiden samt belysa behov, brister och problem.

Så här gör vi studien

Åtgärdsvalsstudien är upplagd med flera workshops under våren 2015. Studien ska resultera i ett planeringsunderlag som sedan fungerar som en karta och kompass för alla aktörer (enskilt eller i samverkan) att förhålla sig till i samband med planering och genomförande av åtgärder.

Studien kommer även åtföljas av två separata åtgärdsvalsstudier för delen för väg 84, Nilsvallen – Älvros och Ytterhogdal- Rätan.

Ett underlag till fortsatt planering

Trafikverket arbetar med dessa frågor efter en ny metod, kallad åtgärdsval. Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att åtgärdsförslag analyseras i fyra steg. Först ser man över efterfrågan på transporter, för att därefter undersöka hur befintlig infrastruktur kan nyttjas bättre.

En redovisning av åtgärdsvalsstudien beräknas bli klar till sommaren 2016.

På denna sidan återfinner ni det material som tagits fram under respektive workshop.