Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45 Sveg, Rengsjön–Älvros

Trafikverket planerar för en ny kortare sträckning alternativt upprustning av E45 mellan Rengsjön-Älvros. Målsättningen är att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för resande längs E45.

E45 ingår i det statliga vägnätet som på sträckan Rengsjön-Älvros i Härjedalens kommun har varierande standard i bärighet och utformning. Sträckan är tids- och kostnadskrävande och innehåller partier med påtagliga säkerhetsbrister. En tänkbar åtgärd är att ge E45 helt ny sträckning. Det skulle innebära tids- och trafiksäkerhetsvinster för resande längs E45 samt förbättringar av miljön inom Svegs tätort. Men även andra lokaliseringar övervägs liksom upprustning av befintlig väg.

Målsättningen är

  • att minska restiden
  • att uppfylla kraven för europaväg 
  • att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet
  • att anpassa vägen efter omgivande landskap