Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över frusen älv

Efterlängtad bro under byggnad

Den har varit efterlängtad i decennier av boende på båda sidor av Indalsälven i Lit. Sakta men säkert fortskrider nu Trafikverkets bygge av den nya bron i Lit och under försommaren slutförs arbetet med brostöden.

- Det har varit en lång dags färd mot natt men nu är vi igång, säger Trafikverkets projektledare Samuel Nilsson och blickar ut över pålbryggan som utgör ett stöd för det fortsatta byggandet som utförs av entreprenören Peab. Den nya bron kommer också att placeras 13 meter uppströms i förhållande till den befintliga.

För knappt ett år sedan erhll Peab kontraktet för brobygget, i maj 2017. Sedan dess har entreprenören fokuserat på att bygga arbetsbryggan samt pålat för brofästena på den norra sidan av bron.

– För närvarande arbetar vår personal med armeringar och gjutningar av brostöden, säger Peabs arbetsledare Anders Edin.

Arbetsledare Anders Edin

Peabs arbetsledare, Anders Edin

Utdömd bro
Den nuvarande bron har många år på nacken och är i stort sett utdömd då betongen är slut.

– Kanske inte så konstigt med tanke på att bron byggdes under 20-talet och nu har det uppstått ett antal sprickbildningar som inte går att reparera fullt ut, säger Samuel Nilsson som också insett att intresset från Litsborna för brobygget är mycket omfattande.

– För några veckor sedan hade vi en lokal förenings medlemmar på besök och det var många frågor som ställdes från de nyfikna deltagarna, säger Anders Edin.

Under våren uppskattar han att ett tiotal yrkesarbetare kommer att vara engagerad i arbetet med när stöden för farbanan ska formläggas och gjutas kommer antalet att öka till dryga 20 personer.

Synpunkterna om att det tar förhållandevis lång tid att vänta på grön signal vid trafikljusen som reglerar den enfiliga trafiken över bron har Trafikverket tagit till sig.

- Nu har vi installerat en radarstyrd reglering istället för den tidigare tidsregleringen vilket innebär att responsen från trafiksignalen kommer att vara snabbare när det bara är ett fordon som väntar på att få köra över den befintliga bron, säger Samuel Nilsson.

Text och foto: Stefan Bratt

Trafkverkets projektledare, Samuel Nilsson njuter av det vackra vårvädret.

 Brobygget från norra strandfästet.

 En vacker vårvinterdag vid byggplatsen.