Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 610, Torsta–Ösabacken, ny gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Torsta–Ösabacken, på väg 610. Den planeras vara klar under hösten 2019.

Byggstart sker preliminärt i mitten av augusti 2018. Det innebär att Trafikverket tar berörd mark i anspråk med vägrätt från och med det datumet.

Inmätning av befintliga gränsmarkeringar kommer att påbörjas snarast. Det gäller gränsmarkeringar som ligger inom det område som ianspråktas för gång- och cykelvägen. Det är Krokoms kommuns Kart- och lantmäteriavdelning som utför detta jobb.

Entreprenören kommer inom den närmaste tiden att påbörja utsättningen av vägområdet och områden som enligt vägplanen får användas under byggtiden. Markering sker med träkläkt alternativt snitslar.