Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogbil på vinterväg.

Så sköts din väg på vintern

De statliga vägarna i Jämtland och Härjedalen sköts av entreprenörer som arbetar på uppdrag av Trafikverket.

Driften av vägarna i Jämtlands län är indelad i sex så kallade driftområden. I varje område finns en entreprenör som svarar för drift och underhåll.

Entreprenörerna plogar, saltar och sandar, river is och tar bort snö, tinar trummor och röjer stormfällda träd. Mellan de intensiva snöröjningsperioderna underhåller de vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. De sköter rastplatser, busshållplatser och trafiksignaler. Entreprenörerna har tillgång till Trafikverkets avancerade väderinformation. Därför kan halkbekämpningen ofta ske redan innan temperaturen faller för att hindra att vägbanorna fryser. Plogbilarna kan rulla redan när de första flingorna faller.

Förstärkt vinterunderhåll på E14 och E45

Delar av E14 (Brunflo-Järpen) och E45 (Östersund – Hammerdal) kommer att få utökad plogning och halkbekämpning från och med vintern 2016. Trafikverket ändrar vägklassningen och det betyder kortare plogvändor, tidigare åtgärder och förebyggande saltning vid vissa väderförhållanden. Förändrade trafikvolymer och ett ändrat klimat med snabba temperaturväxlingar mellan plus- och minusgrader samt förekomsten av underkylda regn är huvudorsaker till den förstärkta vinterväghållningen.