Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbilar på väg

E45 Sveg, Rengsjön–Älvros, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar för en ny kortare sträckning av E45 mellan Rengsjön-Älvros. Målsättningen är att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för resande längs E45.

E45 ingår i det statliga vägnätet som på sträckan Rengsjön-Älvros i Härjedalens kommun har varierande standard i bärighet och utformning. Sträckan är tids- och kostnadskrävande och innehåller partier med påtagliga säkerhetsbrister. En tänkbar åtgärd är att ge E45 helt ny sträckning. Det skulle innebära tids- och trafiksäkerhetsvinster för resande längs E45 samt förbättringar av miljön inom Svegs tätort. 

Målsättningen är

  • att minska restiden
  • att uppfylla kraven för europaväg 
  • att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet
  • att anpassa vägen efter omgivande landskap