Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på vinterväg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny sträckning av E45

Trafikverket förordar ny sträckning av E45 väster om Nonsberget

Den 18 juni 2018 tog Trafikverket ställning till att driva projektet vidare enligt samrådshandlingens alternativ 3, ny sträckning av E45 väster om Nonsberget. Ställningstagandet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av alternativens effekter och i vilken utsträckning de uppfyller fastställda mål. Ställningstagandet kan inte överklagas utan ingår i den juridiska prövningen av vägplanen som helhet. Övriga redovisade alternativ avfärdas från fortsatt planering.

Vald lokalisering för fortsatt planläggning framgår enligt karta nedan.