Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen är inlämnad för prövning och fastställan

Vägplanen är nu inlämnad till Trafikverkets funktion Juridik och planprövning för att prövas inför att den kan fastställas.

Efter att den allmänna granskningen blev klar har Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat att tillstyrka (godkänna) vägplanen. Nu har planen och tillhörande dokumentation lämnats in för så kallad fastställelseprövning till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning. Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Trafikverket prövar noga alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. 

Om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att vägplanen kan godtas utifrån dess övervägande fördelar, fattar Trafikverket beslut om att fastställa planen. En överklagadetid följer sedan innan vägplanen vinner laga kraft. Överklaganden av planbeslutet prövas av regeringen. När vägplanen vunnit laga kraft kan vägsträckan börja byggas.

Prövningen fram till beslut om att fastställa vägplanen beräknas pågå till hösten 2020.  De som har lämnat synpunkter på vägplanen har möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet.