Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbeten i Jämtlands län 2021

Vägarna i Jämtlands län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning. Vi tvingas också att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet kommer att prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Hur påverkas trafiken?
I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder. 
När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.  

Aktuella beläggningsarbeten i Jämtlands län 2021

Östersund

E14, Pilgrimstad-Brunflo

Cirka 20 kilometer. Asfaltering.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Tidvis nattarbete och omledningsväg förbi Brunflo.
Arbetsperiod: Maj - September. 

E14, Grytan-Rannåsen

Cirka 10 kilometer. Asfaltering.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Tidvis nattarbete och omledning genom Östersund.
Arbetsperiod: Maj - September. 

Strömsund

E45, Hallviken-Lövberga

Cirka 20 kilometer. Asfaltering.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. 
Arbetsperiod: Maj - Juni.

Väg 331, Backe-Länsgränsen till Västernorrland

Cirka 10 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Juni- Juli

 

Väg 346 Backe-Junsele

14,9 kilometer. Fläckvis beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. 
Arbetsperiod: Maj - September

Väg 989 Backe-E45

Cirka 40 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Maj - September

Berg

E45 Åsarna-Rätan 

Cirka 25 kilometer. Asfaltering.
Trafikpåverkan:
Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - september

Härjedalen

Väg 311 Tännäs-Sörvattnet 

Cirka 40 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Juni- Juli

Väg 502 Linsell-Lofsdalen

Cirka 15 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget
Arbetsperiod: Maj - September.

Väg 504 Lillhärdal-Länsgränsen till Dalarna 

Cirka 30 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget
Arbetsperiod: Maj - September.

Krokom

Väg 340 Krokom- Landön

Cirka 20 kilometer. Asfaltering.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. 
Arbetsperiod: Maj - September

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Läs mer om våra broarbeten under 2021.

Tack för att du visar hänsyn!