Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 660, bro över Indalsälven vid Midlanda flygplats i Timrå

Brounderhåll i Jämtlands län 2021

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!
Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

Bro över Faxån, Smedsåsen (Nälden)

Betongreparationer, fyll under bron.
Trafikpåverkan: Liten påverkan. Eventuellt sänkt hastighet. Ett körfält är öppet 3,5 meter brett, enkelriktad trafik som regleras med trafiksignaler.
Arbetsperiod: 23 augusti-September.

Bro över Indalsälven, Kattstrupeforsen

Förstärkningsarbeten, betongreparation.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Ett tre meter brett körfält är öppet, enkelriktad trafik som regleras med trafiksignaler. Eventuellt helt avstängt under någon timme med omledning.
Arbetsperiod: Andra veckan i september till månadsskiftet september/oktober, vecka 36-39.

E45, Bro över Billstaån (Hackås)

Vi ska fylla ut banken under bron, förstärkningsarbeten. 
Trafikpåverkan:  Mycket stor. Vi arbetar på en sida av vägen åt gången. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med trafikljus. Sänkt hastighet. 
Arbetsperiod: Vecka 21-23. 

E45, Bro i höjd med Åsarna

Betongreparationer och asfaltering.
Trafikpåverkan:  Mycket stor. i arbetar på en sida av vägen åt gången. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med trafikljus. Sänkt hastighet. 
Arbetsperiod: Vecka 17-20.

Bro över Ljusnan, Mosätt (Härjedalens kommun)

Brostöden ska förstärkas med ny betong - både på de delar som är ovanför och under vattenytan. Arbetena under vattnet kommer att utföras av dykare. 
Trafikpåverkan:  Stor. Bron stängs eventuellt av under delar av perioden nattetid. 
Arbetsperiod: Vecka 17-31 

E45 Strömsundsbron 

Vi ska byta hängkablar på bron.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Bron stängs ungefär varannan helg med omledning på via Ulriksfors. Övrig tid är bron öppen men trafiken regleras med trafikljus. Sänkt hastighet. Läs mer på projektets webbsida.
Arbetsperiod: Maj 2021 till sommaren 2023.