Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E14 i Bräcke

E14 Bräcke, gång- och cykelväg.

Vi planerar att bygga en belyst gång- och cykelväg genom Bräcke. Vi gör den här åtgärden för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

De flesta tätorter längs E14 passeras via förbifarter, men i Bräcke löper E14 rakt igenom det centrala samhället. Det finns därmed en motsättning mellan E14 som genomfart och E14 som en gata i Bräcke. Vi planerar därför åtgärder är nu att anlägga en ny belyst gång- och cykelväg längs med E14.

Förutom gång- och cykelvägen planeras även fyra gångpassager över E14 på strategiska platser med hänsyn till naturliga passager för oskyddade traikanter längs med sträckan. Vi ska också göra åtgärder på refugen norr om cirkulationsplatsen för att motverka olyckor. Samtidigt ska vi anlägga ett vänstersvängsfält vid korsning väg 711 och göra gestaltningsåtgärder genom Bräcke centrum.

Vi genomför de här åtgärderna i Bräcke är att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs med E14. Vi ska även förbättra gestaltningen av genomfarten och anpassas den till lokalsamhällets villkor.

Fastställd vägplan planeras till vintern 2022 och produktionen till 2025.