Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

80-väg

E14/E45, Lockne–Optand förbi Brunflo

Trafikverket utreder möjligheten för en förbifart öster om Brunflo mellan Lockne-Optand.

E14 trafikeras av både lokal, regional och nationell trafik. Den del av E14 som går genom södra delen av Brunflo är i dag högtrafikerad men har låg hastighet och låg trafiksäkerhet. Oskyddade trafikanter får samsas med övrig trafik utan tydliga avgränsningar. Vi planerar för att bygga en väg förbi Brunflo som ska projekteras för 2+1-körfält, det vill säga två körfält i ena riktningen och ett körfält i andra riktningen, med mötesseparering och hastigheten 100 km/tim.

I projektet ingår E14/E45, gång- och cykelväg genom Brunflo.

Förändrade förutsättningar

Den 4 juni 2018 fattade regeringen beslut om den nationella planen som anger vilka större investeringsprojekt som har finansiering under perioden 2018 – 2029. I det beslutet finns tyvärr inte detta projekt med och vi har därmed inte någon finansiering för byggnation.