Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inspektion av byggritning
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Alternativ till korridor för förbifarten vald

Av tre utredda alternativ för förbifart Brunflo kommer vi att jobba vidare med planeringen av korridoren Skogen Grön Öst. De övriga alternativen Dalen röd öst samt Dalen lila väst avförs från fortsatta studier.

–  Vi har valt korridoren "Skogen grön öst" för att det sammantaget ger den bästa lösningen om vi ser till natur och kulturmiljö, men även för att det blir färre boende som blir berörda av buller. Det är det alternativ som vi ser uppfyller målen att både öka trafiksäkerheten och tillgängligheten längs sträckan och som samtidigt ger den minsta störningen för omgivningen, säger Trafikverkets projektledare Ulrika Sundgren

Beslutet till val av alternativ togs den 9 december 2016. Det valda alternativet tar störst hänsyn till jordbruk, natur-, kultur- och rekreationsvärden samt landskapsbilden och har även anpassats till de kalkstenstäkter som bedrivs i området. Den medför en något längre vägsträcka i jämförelse med de övriga alternativen men det uppvägs genom möjligheten av en fortsatt utveckling av E14 söderut.

I projektet ingår även en ombyggnad av genomfarten genom Brunflo som kan inledas när förbifarten är klar. För genomfarten planerar vi en gång- och cykelväg från Grytan till rondell E14/E45 samt åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

- Vi ska nu ta fram två vägplaner, en för förbifarten och en för ombyggnaden av genomfarten, som vi kommer att samråda om. Vi planerar att bjuda in till ett samråd med öppet hus i början av 2017. Vi hoppas att många då tar tillfället att komma och ställa frågor och lämna sina synpunkter, avslutar Ulrika Sundgren.

Planerad byggstart för förbifarten är år 2020.

Översiktskarta över alternativet "Skogen grön öst" och mer information om förbifarten hittar du under E14/E45 Lockne-Optand förbi Brunflo