Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Studiebesök i gula reflexvästar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Studiebesök på förbifarten och genomfarten

Den 17-18 maj gjorde vi ett besök i Brunflo för att ge alla inblandade i projektet möjlighet att se den planerade förbifarten och ombyggnaden av genomfarten ute på plats.

Bland deltagarna fanns bland annat miljöspecialister, geotekniker, ingenjörer, planerare, markförhandlare, kommunikatör, vägutformare samt en representant från Östersunds kommun. Studiebesöket var väldigt uppskattat.

-  Det är viktigt för oss att träffas och få en uppfattning om hur det ser ut på plats. Dessa dagar har gett oss möjlighet att på plats diskutera vilka utmaningar vi har och vad vi har att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete med vägplanerna. Det har även gett våra nya medarbetare en helhetsbild av projektet, säger Trafikverkets projektledare Ulrika Sundgren.

 - Vi har tittat på stora delar av korridoren för förbifarten vilket ger en uppfattning om påverkan för närboende och verksamma i området men även för växt- och djurliv. Vi har också tittat på geotekniska förutsättningar såsom berg- och markförhållanden samt utformning av såväl den nya vägen som ombyggnaden av genomfarten, berättar Ulrika.

 

 Fyra personer i varseljackor.

 Käppar med längdmätning har satts ut inom korridoren för framtida förbifarten.

Tre personer tittar på en karta.

Innan en ny väg byggs kartlägger vi djurlivet i området. I detta område har kräldjur identifierats och vi tittar på tänkbara passager för kräldjuren.

- Vi tittar även på tänkbara passager för närboende, markägare och verksamheter. Vi har inlett en dialog med berörda för att få in synpunkter och önskemål så  att vi redan nu kan planera in passager över eller under den nya vägen, berättar Ulrika. 

Personer i varseljackor gör geotekniska undersökningar i området.

Geotekniska undersökningar pågår i området. Med hjälp av denna borr får vi veta vad jordlager och berg har för egenskaper och förutsättningar.

 Tung trafik på mindre väg.

Med förbifarten flyttar en stor del av den tunga trafiken från genomfarten. Det gör det möjligt att bygga om vägen för att förbättra tillgängligheten och öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna såsom gående och cyklister.   

Väg genom Brunflo.

Vi tittar på möjligheter att på bästa sätt ansluta en ny gång- och cykelväg genom Brunflo till dagens cykelväg.