Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Viltstängsel med väg i bakgrunden. Foto: Ulf Palm

E45, Svenstavik-Brunflo, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs inlandsstråket E45 mellan Svenstavik och Brunflo.

Vi vill minska antalet viltrelaterade olyckor längs E45 mellan Svenstavik och Brunflo. Därför planerar vi ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att skapa trygga vägar för både bilister och vilt.

Vilstängsel längs hela sträckan

Vi planerar att sätta upp viltstängsel längs hela sträckan och tar då hänsyn till både enskilda och allmänna anslutningsvägar. Vi kommer att ha en dialog med berörda markägare för att ta reda på deras behov av tillgänglighet. På de platser där E45 ansluter till en allmän väg kommer vi att låta viltstängslet följa den anslutande vägen 150 meter in. Genom att dra viltstängslet bort från E45 minskar risken att vilt ska ta sig ut på E45.

Passager under E45

Vi kommer att inventera de passager som i dag går under E45, och om de uppfyller Trafikerkets krav på faunaportar kommer vi att ställa i ordning dem. Genom exempelvis bullerdämpande skärmar eller kompletterande växtlighet kan vi öka sannolikheten för att viltet ska vilja använda faunaporten.

Passager över E45 med viltvarningssystem

Som komplement till passagerna under vägen gör vi passager över vägen. Det innebär att vi låter en sträcka av 30 meter vara utan viltstängsel. Det gör vi för att vilt ska kunna gå över E45 på bestämda platser. Vid sådana övergångar installerar vi även ett viltvarningssystem. Det innebär att en varningsskylt tänds vid vägen när systemets värmedetektorer känner av att det är vilt i passageområdet. Skylten ska sitta på ett avstånd som ger bilisten goda förutsättningar att sänka hastigheten och passera tryggt och säkert. Viltpassager med viltvarningssystem är nytt i Sverige, men är en beprövad åtgärd i Europa.

Vi tar fram två vägplaner

Det första steget i projektet är att ta fram två vägplaner, en för sträckan Svenstavik-Fåker och en för sträckan Fåker-Brunflo, i samverkan med fastighetsägare och andra intressenter i området. Det tar normalt ungefär två år. När vägplanerna är fastställda tar vi fram bygghandlingar. De beskriver detaljerna för hur viltstängslet ska placeras, hur viltvarningssystemen ska utformas och hur upprustningen av passagerna under E45 ska utföras. Först när bygghandlingarna är klar börjar vi att bygga.