Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild av bangården i Östersund.

Mittbanan, gång- och cykelbro över järnvägen, Östersund

Vi ska bygga en gång- och cykelbro över bangården i Östersund. Syftet är att knyta ihop det nybyggda bostadsområdet Storsjö Strand med stationsområdet och resten av staden för att främja kollektivt resande.

Storsjö Strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel. För att öka möjligheterna att använda kollektivtrafik för de som ska bo och jobba i den nya stadsdelen ska vi bygga en gång- och cykelbro över bangården. Utan bron är omvägen runt järnvägen mer än en kilometer.

Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand. Vi kommer att bygga trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Bron kommer att blir cirka 200 meter lång.
 
Det är Östersunds kommun som finansierar bron, men Trafikverket, som äger järnvägsanläggningen, ansvarar för projektering och byggnation. Det är också Östersunds kommun som kommer att ha drift- och underhållsansvaret för bron när den är färdig.

Inför bygget av bron har vi under 2019/2020 gjort förberedande arbeten på spårområdet.