Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mittbanan, gång- och cykelbro över järnvägen, Östersund

Vi bygger en gång- och cykelbro över bangården i Östersund. Syftet är att knyta ihop det nybyggda bostadsområdet Storsjö Strand med stationsområdet och resten av staden för att främja kollektivt resande.

Storsjö Strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel. För att öka möjligheterna att använda kollektivtrafik för de som ska bo och jobba i den nya stadsdelen  bygger vi en gång- och cykelbro över bangården. Utan bron är omvägen runt järnvägen mer än en kilometer.

Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand. Bron som tillverkas i stål blir 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar varav den del som ska placeras ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål. Vi bygger även trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. 

Bron är initierad, finansierad och kommer att ägas av Östersunds kommun. Östersunds kommun har anlitat Trafikverket att bygga bron.

Inför bygget av bron har vi under 2019 och 2020 gjort förberedande arbeten på spårområdet.

Vi planerar att byta ut kontaktledningar och vissa kontaktledningsstolpar på bangården. 

Nuläge: Just nu är vi inne i projekteringsfasen. Det innebär bland annat att anlitad konsult undersöker och utreder befintlig anläggning för att sedan ta fram beskrivningar och ritningar för det planerade arbetet.
Beräknad byggstart:
sommaren 2022
Klart: sommaren 2023