Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stora Helvetet återinvigt – ett resultat av bra samarbete

Järnvägssträckan över Stora Helvetet i Jämtland invigdes förra månaden efter stopp på sträckan under drygt ett år.

Ett gott samarbete har bidragit till att banken öppnar sex månader tidigare än planerat. Banken över Örabäcken – som är dess riktiga namn – stängdes i november 2013 på grund av större sättningar i banken med skevning som följd. Sedan dess har kommuner, regionen och näringen i Jämtland och i Norge uppvaktat Trafikverket för att snabbt öppna sträckan igen, som är ett viktigt stråk för turistnäringen och godstransporterna.

Att banken nu åter kan tas i drift är resultatet av ett intensivt arbete under 2014 dels med en grundlig geologisk undersökning av banken och därefter arbete med att förstärka spårområdet och av installation av avancerade övervakningssystem. Ett stort engagemang, ett gott samarbete – och milt vinterväder – har resulterat i en lyckad satsning och en farbar bank sex månader tidigare än beräknat.

De åtgärder som nu är gjorda ger banken en livslängd på 2-5 år, sedan är det tänkt att banvallen byggs om mer permanent. Rörelserna i spåret kommer att följas noga med regelbundna mätningar på plats och installerat skredvarningssystem. Arbetet för att hitta en ny funktion för sträckningen är påbörjat. Regeringen har särskilt tilldelat 100 miljoner till detta, som eventuellt kan komma att växlas upp med EU-finansiering.