Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbanken Stora Helvetet.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bro ersätter järnvägsbanken

Det är nu klart att vi går vidare med järnvägsplan för en bro som ska ersätta den nuvarande järnvägsbanken Stora Helvetet.

Arbetet går nu vidare med detaljprojektering och därefter produktion under 2016-2018. Broalternativet gör det möjligt för trafikering på sträckan i stort sett under hela byggtiden (under förutsättning att förstärkningsåtgärderna som gjordes 2014 håller till 2018). Nuvarande persontrafik kan bibehålla sina turer, men det gör det också möjligt för godstrafiken att återuppta transporter över svensk-norska gränsen.

En ny bro på sträckan är en av flera satsningar på Mittbanan. Nyligen lämnade Trafikverket tillsammans med offentliga aktörer i Västernorrland och Jämtland en ansökan till Tillväxtverket för medfinansiering för samlade investeringar på Mittstråket – från Sundsvall till Storlien och mot Norge. Totalbudget för den satsningen är på drygt 335 miljoner kronor, varav en stor del är åtgärder på och längs Mittbanan. Elektrifiering och spårbyte för hela sträckan Storlien-gränsen finns i Trafikverkets underhållsplan, och om möjligt görs det parallellt med brobyggnationen.