Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Räls i skogen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Begränsad framkomlighet på E14 mellan Östersund–Trondheim

I juli började vi bygga anslutningsvägar till bygget av en ny järnvägsbro vid Stora Helvetet.

I juli började arbetet med en ny järnvägsbro vid Stora Helvetet, på Mittbanan. Det medför att det periodvis kan bli begränsad framkomlighet på E14 mellan Östersund och Trondheim från sommaren 2016 till och med hösten 2018.

Just nu bygger vi anslutningsvägar från E14 till byggarbetsplatsen. Tunga transporter till och från brobygget kommer också att förekomma.

Brobygget innebär också en del sprängningsarbeten och E14 kan komma att stängas av helt under kortare perioder av säkerhetsskäl. Sprängarbeten startar inom kort, tidigast i vecka 33 i mitten av augusti.

Järnvägstrafiken på Mittbanan fortgår parallellt med bygget av järnvägsbron, järnvägsbanken rivs inte förrän bron är färdig.

Resande bör vara ute i god tid

Vi ber dig att vara ute i god tid då din resa kan ta längre tid än normalt och vi hoppas du har överseende med de trafikstörningar som bygget medför.

Om Mittbanan

Mittbanan – Järnvägsbanken Stora Helvetet är ett stup med en järnvägsbank väster om Storlien, cirka 100 meter från den norska gränsen. Banken har varit i stort behov av renovering och i oktober 2015 beslutades att befintlig järnvägsbank ska ersättas med en ny järnvägsbro.

Andra arbeten som ska utföras är bland annat spårbyte och ballastrening. Ballastrening innebär att makadam i banvallen renas från finmaterial så att inte ogräs kan växa där.

Projekt beräknas klart 2018/2019

Bygget beräknas vara klart vintern 2018/2019 för att möta det behov som finns i samband med att alpina VM hålls i Åre 2019.