Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mittbanan, Nälden, ny hållplats

Vi ska bygga ett tågstopp (hållplats) i Nälden. Syftet är en del i arbetet att se över och förbättra trafiksituationen mellan Sundsvall och Trondheim.

Genom att bygga en hållplats i Nälden underlättar vi för arbetspendling och skapar hållbara persontransporter i området. Vi vill förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken på järnvägen.

Vi kommer bygga en hållplats på spårets södra sida, öster om Brovägen. Till plattformen blir det en gånganslutning från Stationsvägen och en anslutande pendlarparkering.

Bakgrund

Nälden som ligger utmed Mittbana är en industriort i Krokoms kommun med många företag som skapar sysselsättning i bygden. Många arbetspendlar till och från Östersund men möjligheterna att pendla med tåg saknas då det inte finns någon hållplats. Pendling med tåg skulle korta restiden mellan olika orter markant.

Behovet av en hållplats i Nälden är efterfrågad av närboende, kommun, region och näringsliv då den anses som en viktig förutsättning för regional utveckling och tillväxt i stråket Östersund-Åre, det så kallade Jämtlandsstråket.