Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett av de två rörbroelementen lyfts på plats vid Galhammarbäcken

Väg 321, Svenstavik–Månsåsen, förbättringar

Väg 321 mellan Svenstavik och Mattmar är en viktig transportled för både tung trafik och turisttrafiken till Bydalen och Åre/Storlien.

Vägsträckan är i dåligt skick och har bärighetsproblem under tjällossningen och problem med spårbildning. Hastigheten har sänkts och vissa delar av vägen har skymd sikt på grund av tvära krön eller skarpa kurvor. Oskyddade trafikanter som rör sig inom vägområdet skulle behöva ett bättre skydd.

Syftet med projektet, på delen E45–Månsåsen, är i första hand att förbättra vägens bärighet, men också att skapa bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister på sträckan Svenstavik-Hoverberg.
I början av 2018 inleddes arbetet med att förbättra sträckan.