Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt erosionsskydd för bron vid Hovermoån

Nu kommer våren med allt större fart i Jämtland och därmed kan arbetet efter vinteruppehållet fortsätta med att färdigställa upprustningen av väg 321.

Under vårvintern har det byggts vid sidan av den nya vägen då bron vid Hovermoån försetts med ett förstärkt erosionsskydd. Skyddet är placerat uppströms med en mur av stenkorgar eller gabioner på vägbyggarspråk.
I många år har vattnet nött på slänten vid brons västra stöd och det har funnits en risk för skador på grundläggningen.
- Nu är muren på plats och vi hoppas att åtgärden ska förlänga livslängden på bron. Det märks också vilken skillnad det är i vattennivå då vattnet går mer än en och halv meter högre upp i samband med vårfloden, säger Trafikverkets projektledare, Daniel Gideonsson.

Slutlig utformning
I Hoverberg har korsningen byggts om till den slutliga utformningen vilket innebär att den enskilda vägen mot Kyrkänget har byggs klart med slutgiltig form.
När arbetet nu tagit ny fart har också ett antal större schaktarbeten inletts. Arbeten som påverkar framkomligheten. Under kommande veckor fram till slutet av sommaren kommer dessa att utökas och pågå.
Sträckorna som ska åtgärdas är betydligt kortare denna sommar.
- Vår förhoppning är att beläggningsarbetet sträckan Kövra- Månsåsen ska vara klart i början av augusti. Därefter kommer infarter där det fattas material att justeras, förklarar Daniel Gideonsson.
Parallellt med schaktarbetena under juni månad kommer den permanenta uppsättningen av postlådor ske efter sträckan.
- Självklart ska vi fixa till en permanent och robust förankring för aktuella postlådor. De ska sitta stadigt monterade i jorden.

Nybyggd enskild väg vid KyrkängetNy enskild väg som byggts vid Kyrkänget.