Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar med överlastbyggnad på vägkropparben i Myrviken. På sidan syns även två eftergivliga belysningsstolpar.

Dags för vinterupphåll

Arbetet med att förbättra och öka trafiksäkerheten på väg 321 går nu i ett kortare vinteruppehåll. Arbeten kommer att avstanna över vintermånaderna för att sedan återupptas med full styrka efter påsk 2020.

Samtidigt har mycket hänt under hösten då beläggningsarbetena på etapp ett mellan Svenstavik och Kövra slutförts.
Under senhösten har arbetet med utskiftning på den andra etappen utförts.
-Utskiftning är ett moment där man byter jord- och bergmaterial mot ett mer bärande material som inte ska påverkas av tjälen i lika stor utsträckning. Vi har också genomfört dikning på etappen fram till Månsåsen och då även rensat dikena på uppstickande berg. Bergmassorna tas omhand och återanvänds vid förstärkningsarbeten, berättar Trafikverkets projektledare, Daniel Gideonsson.

Extra lager sten och grus

Myrviken är en sådan plats där extra förstärkningar sker för att stabilisera den mjuka geologin. Metoden som används går ut på att vägytan belastas med ett extra lager sten och grus. Extralagret pressar ihop de undre jordlagren och då skapas en starkare grund för vägen. När sättningen på grund av den ökade lasten stannat av, någon gång under sommaren 2020, tas överskottet bort och en ökad bärförmåga i konstruktionen blir resultatet.
– Första etappen är i stort sett färdig, men det kvarstår mindre korrigeringar på avvattningen, ett antal väganslutningar samt montering av skyltar. Monteringen av belysningsstolpar fram till Vigge är klart och arbetet pågår med att slutföra montering av belysning i Hovermo, säger Daniel Gideonsson innan det är dags för en välförtjänt jul- och nyårsledighet för Trafikverkets och entreprenörens medarbetare.

Under hösten har dikningsarbete genomförts på den första etappen mellan Svenstavik och Månsåsen.