Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En ny rörbro ligger redo på en lastbil för att monteras på plats av en liftkran

Ny rörbro vid Galhammarbäcken

Ombyggnaden och förbättringen av väg 321 mellan Svenstavik och Månsåsen pågår för fullt. Ett antal grävmaskiner och lastbilar är nu utspridda längs med de första femton kilometrarna, som utgör den första etappen.

Totalt ska under de kommande åren 37 kilometer väg byggas om. En av de platser som nu
är starkt påverkade av byggnationen är Galhammarudden, strax norr om Svenstavik.
Där rinner Galhammarbäcken genom en vägtrumma under väg 321. En del i projektet
är att byta ut denna vägtrumma mot en ny rörbro som ska ligga under både vägen
och cykelvägen.
­- Det känns verkligen bra att projektet nu börjar att få full fart och att den
tre kilometer långa och nya gång och cykelvägen mellan Svenstavik och Hoverberg
börjar att få sin slutliga form, säger Trafikverkets projektledare, Daniel
Gideonsson när han blickar ut över lyftkranarna som håller på att lägga den
stora rörbron på plats.

Rörbroelement vid Galhammarbäcken Ett av de två rörbroelementen. Varje element är 25 meter lång och väger 6,4 ton.

50 meter lång rörbro
I början av juli genomfördes det största lyftet i projektet, bron över Galhammarbäcken.
Bron utgörs av ett 50 meter långt och nästan 3 meter brett rör av plåt som ska placeras i en grop ungefär fyra meter under nuvarande väg. Totalt har drygt 2 500 kubikmeter jord schaktats bort.
- För att trafiken ska kunna passera broläget har vi byggt en förbifart som kommer att ligga kvar fram till att bron ska kunna trafikeras i andra halvan av augusti, förklarar Daniel Gideonsson.
Brons båda rör har levererats i två 25 meter långa delar som vardera väger 6,4 ton. De lyfts ned i schaktgropen av en mobilkran. Rören sätts sedan ihop i skarven med ett bultförband och fylls sedan med grus för att fiskarna obehindrat ska kunna simma igenom.

Bilden nedan: De två tunnelelementen skarvas med bultförband och fylls därefter med grus för att fiskar och andra vattenlevande djur obehindrat ska kunna simma igenom rörbron.

 Nya rörbron vid Galhammarbäcken läggs på plats.