Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 321 kommer att byggas om under drygt ett års tid

Populär väg för fjällturister byggs om

Kurvrätningen har varit efterlängtad i decennier av boende i byn Hoverberg i södra Jämtland. I den tvära kurvan har ett antal trafikolyckor inträffat men nu ska kurvan rätas ut när väg 321 ges ökad trafiksäkerhet.

Kurvrätningen är en del av den omfattande ombyggnaden och förbättringen av väg 321 mellan Svenstavik och Månsåsen. Efter påsken har nu arbetet kommit igång på allvar, konstaterar Trafikverkets projektledare, Daniel Gideonsson.

– Vi började i slutet av februari med att förbereda arbetet med att flytta undan olika typer av ledningar från arbetsområdet samtidigt som vi åtgärdade ett antal vägtrummor. Efter påskhelgen har vi nu också dragit igång arbetet med kurvrätningen som är en viktig del av första byggetappen, Svenstavik-Kövra, förklarar Daniel Gideonsson.

Trafikverkets projektledare, Daniel Gideonsson diskuterar tidplanen med entreprenören NCC:s platschef, Tord Åström.

Trafikverkets projektledare, Daniel Gideonsson diskuterar tidplanen med entreprenören NCC:s platschef, Tord Åström.

37 kilometer väg

Etapp ett omfattar två mil av de totalt 3,7 mil väg som nu ska byggas om. Etapp två mellan Kövra och Svenstavik 1,7 mil och inleds 2019.

Det är onsdag eftermiddag och stora delar av projektets deltagare är samlade i entreprenören NCC:s byggkontor som etablerats i ett tidigare bostadshus i Vigge. På plats är entreprenörens platschef, Tord Åström, arbetsledaren Magnus Ljungberg, markförhandlaren Bertil Jansson samt flera andra tekniska experter och konsulter som Trafikverket har anlitat.

Tord Åström går igenom det aktuella läget och berättar att fyra vägarbetare nu arbetar med att röja skog samt byta ut trummor i höjd med Svenstavik. Punkt efter punkt betas av och de frågetecken som finns rätas ut. Kostnaden för projektet beräknas till cirka 190 miljoner och när den nya vägen är färdig har den byggts om och förstärkts till 6,5 meter bred asfaltväg samtidigt som tre kilometer ny gång- och cykelväg byggs mellan Hoverberg och Svenstavik.

Separerad gång- och cykelväg

– Bara gång- och cykelvägen kommer att innebära en stor förbättring av trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister då de kan färdas på en bana som är helt separerad från biltrafik samtidigt som banan har fått beläggning i form av asfalt.
Förutom ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister kommer bärigheten att förstärkas vilket varit ett problem, särskilt i samband med tjällossning.

– Förutom att sträckan är en viktig transportled för den tunga trafiken är intensiteten under vissa perioder mycket stor med personbilar som ska till och från skidanläggningarna i Åre/Storlien och Bydalen, förklarar Daniel Gideonsson.
Förstärkningsprojektet ingår i den regionala länstransportplanen som region Jämtland/Härjedalen förfogar över.

Text och foto: Stefan Bratt

Väg 321 vid Kövra

 Väg 321 mellan Svenstavik och Månsåsen är en populär väg för många fjällresenärer med destination Åre och Storlien.