Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Panoramautsikt Indalsälven

Väg 323, Hammarstrand, trafiksäkerhetsåtgärder och ny gång- och cykelväg

Vi rustar och miljöanpassar väg 323 genom Hammarstrand samt bygger ny gång- och cykelväg från södra landfästet på bron (över Indalsälven) fram till Anders-Olof skolan.

Målsättningen med projektet är att skapa en miljöprioriterad väg genom Hammarstrand med trafiksäkra ytor för oskyddade trafikanter. Vi planerar för tydligare gång- och cykelpassager, tillgänglighetsanpassar entréer till butiker och fastigheter samt en sammanhängande gång- och cykelväg från bron över Indalsälven till Anders-Olof skolan. Vi ska även se över avvattningen längs väg 323 liksom bristerna i Ragunda kommuns VA-ledningsnät.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Ragunda kommun där kommunen finansierar vissa av de planerade åtgärderna.

Projektets tidplan

Just nu pågår arbeten med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Mycket av arbetena sker genom s.k infodring eller ”relining” men på vissa delar byts ledningarna ut helt. 

Inkopplingar till de nya ledningsnäten sker succesivt allt eftersom arbetena färdigställs, dock förväntas ledningsarbetena pågå hela hösten och en bra bit inpå vintern 2020.

Parallellt med ledningsarbetena görs arbeten på vägen. Större del av vägen mellan bron över Indalsälven och fram till Kullstavägen kommer att färdigställas under hösten 2019. Övriga delar av vägen, kommunala parkeringsytor, planteringar och annat genomförs under 2020.