Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Panoramautsikt Indalsälven

Väg 323, Hammarstrand, trafiksäkerhetsåtgärder och ny gång- och cykelväg

Vi rustar och miljöanpassar väg 323 genom Hammarstrand samt bygger ny gång- och cykelväg från södra landfästet på bron (över Indalsälven) fram till Anders-Olof skolan.

Målsättningen med projektet är att skapa en miljöprioriterad väg genom Hammarstrand med trafiksäkra ytor för oskyddade trafikanter. Vi planerar för tydligare gång- och cykelpassager, tillgänglighetsanpassar entréer till butiker och fastigheter samt en sammanhängande gång- och cykelväg från bron över Indalsälven till Anders-Olof skolan. Vi ska även se över avvattningen längs väg 323 liksom bristerna i Ragunda kommuns VA-ledningsnät.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Ragunda kommun där kommunen finansierar vissa av de planerade åtgärderna.

Projektets tidplan

Under 2019 började vi bygga om Centralgatan, mest har det handlat om att byta vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Under 2020 kommer arbetet bli mer intensivt och det kommer bli mer byggtrafik, en hel del "stök och bök" och trafiken kommer att omledas från och till under året. 

Under 2020 fortsätter vi arbetet med:

  • gång- och cykelväg från bron fram till Anders-Olof- skolan
  • väg 323 från Kullstavägen till Anders-Olof-skolan
  • kommunala sidoytor, exempelvis parkeringen utanför kommunhuset, parken bredvid Vildhussgrillen och grönytan bredvid Företagens Hus.