Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En krokig grusväg en sommarkväll. Skog vid sidan.

Väg 662, Bonäshamn–Huså, förbättrad bärighet och framkomlighet

Vi förstärker väg 662, Bonäshamn–Huså för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighet.

Väg 662 är en grusväg, förutom korta sträckor i Bonäshamn, som är belagda. Vägens bredd varierar mellan cirka fem och sju meter. Där vägen är smal är det svårt att hålla tillräcklig bredd vid exempelvis snöröjning. På andra ställen har vägen tryckts ut och blivit för bred, vilket i stället ger problem under barmarksperioden.

Som på alla grusvägar varierar ytskiktet med vädret och underhållsintervallet. Det innebär perioder med ojämn vägbana, damning, hal och slirig vägbana eller löst grus. Avvattningen av vägen fungerar dåligt, och det försämrar bärigheten. Det finns också dåligt fungerande diken på många ställen. Dessutom har vägen många långa raksträckor med skarpa backkrön.