Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skogsväg

Väg 711, Bräcke–Albacken, förstärkningsåtgärder

Väg 711 sträcker sig mellan Bräcke och Sörbygden i Bräcke kommun.

Den cirka 33 kilometer långa sträckan mellan Bräcke kyrka och Albacken är ett viktigt stråk för befolkningen i Albacken och byarna längs vägen. Även skogsnäringen och övrigt näringsliv trafikerar vägen och det är den enda möjliga förbindelsen för pendling till arbete, skola och service.

Sträckans brister

I dagsläget har sträckan ett slitlager grus och bredden varierar mellan 5 och 6,5 meter. På vissa delar är bärigheten låg, vilket gör att den inte kan trafikeras av den allra tyngsta typen av trafik. Dessutom dammar den mycket periodvis och har en ojämn vägbana. Det gör att det finns problem med trafiksäkerheten och tillgängligheten längs sträckan.

Målet med projektet är att vägen ska klara även tung trafik året runt. Du kan läsa mer om de föreslagna åtgärderna i samrådsunderlaget som finns under dokument.