Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över Indalsälven i Lit

Väg 796, utbyte av bro över Indalsälven i Lit

Bron över Indalsälven vid Lit, på väg 796, har brister som gör att vi ska riva den gamla bron och ersätta den med en ny.

Bron över Indalsälven är en viktig länk mellan Lit och Södra Söre. Litsbron är uttjänt i både konstruktion och grundläggning och bron är i så dåligt skick att begränsad trafik tillåts att passera över bron. Den nya bron ska ha samma standard och funktion men förbättras genom att den blir bredare med två körfält och en gångbana. Bron kommer att byggas några meter uppströms den befintliga, och byggs innan klart den gamla bron rivs, vilket ger mindre störningar för trafiken under byggtiden.

Så här kommer den nya bron över Indalsälven i Lit attSå här kommer den nya bron att se ut, vy mot nordost se ut åt Nordost.