Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist åker på gång- och cykelvägen

Väg 345, Strömsund–Ulriksfors, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg mellan avtagsväg vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).

Idag saknas en gång- och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors där det idag arbetar cirka 100 personer, som pendlar till och från arbetet. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten längs sträckan för gående och cyklister.