Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny gång- och cykelväg och brounderhåll

Det händer mycket i Strömsund just nu. Till våren är det dags att bygga den nya gång- och cykelvägen på väg 345 mellan Strömsund och Ulriksfors och vi kommer underhålla Strömsundsbron.

Vi kommer under våren att börja bygga den nya gång- och cykelvägen på väg 345 mellan Strömsund och Ulriksfors. Det gör vi för att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi underhåller Strömsundsbron

Strömsundsbron över Vattudalen måste underhållas, som alla broar. Det planerade arbetet i vår är omfattande, och det kommer att påverka dig som använder bron.  Arbetet kommer att pågå ända fram till slutet av 2022.

Omledning sker via väg 345 när Strömsundsbron är helt avstängd. På sträckan bygger vi en gång- och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors. 

När vi arbetar på bron kommer endast ett körfält att vara öppet för trafik, och vi kommer att styra trafiken med trafikljus och lots. Hastigheten vid arbetsplatsen

kommer också att vara sänkt. Under vissa perioder kommer vi att behöva stänga av bron helt. Under avstängningen, som kommer att inträffa ungefär varannan helg, leder vi om trafiken via väg 345 förbi Ulriksfors, se kartan. Här på vår webbplats kommer vi att informera dig om arbetena. Det kommer också att finnas en sms-tjänst där vi kan hålla dig uppdaterad om avstängningar, avvikelser och övrig information om broarbetet. Mer information om sms-tjänsten och hur du anmäler dig till den kommer här på vår webbplats i samband med byggstart.

Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna passera som vanligt medan arbetet pågår. Samma sak gäller för utryckningsfordon i akuta lägen.

Mer information om gång- och cykelvägen hittar du på projektets webbplats.

Mer trafik längs väg 345

Eftersom vi använder väg 345 för omledning när bron stängs av, blir det stundvis mer biltrafik på den vägen. Vi ber dig att ta det lugnt vid arbetsområdena, respektera hastighetsbegränsningen och flaggvakternas anvisningar. Vi ber om överseende med de störningar som arbetena medför.