Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mountainbikes

Väg 610, Torsta–Ösabacken, ny gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Torsta och Ösabacken, på väg 610. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Projektet är slutfört och kommer tas bort från Trafikverkets webbplats den 6 december 2019.

Ås har vuxit kraftigt under de senaste 10 åren. Bygden har genomgått en generationsväxling och antalet barn har ökat markant. För boende väster om centrumområdet, med skola, förskolor och idrottsområde, finns en smal trottoar den första biten mot centrum, men resten av sträckan tvingas oskyddade trafikanter dela den smala vägbanan med fordonstrafiken.

Vi har nu byggt en ny gång- och cykelväg mellan Torsta och Ösabacken för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna som rör sig längs väg 610.