Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg

Väg 638, Ullån–Duved, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 638 mellan Ullån och Duved. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Väg 638 mellan Ullån och Duved är en viktig transportled in mot Åre by för turisttrafiken samt för gående och cyklister. Idag är trafiksäkerheten låg för gående och cyklister på sträckan, då det varken finns separerad gång- och cykelbana, trottoar eller vägren som skiljer fotgängare och cyklister från motortrafiken.

Vi planerar nu att bygga en gång- och cykelväg mellan Ullån och Duved, genom byn Duved fram till korsningen vid macken, till bron över Ullån. Gång- och cykelvägen kommer inte att få ny belysning. Bygget delas in i två etapper: Etapp 1, Duved–Tegefjäll och etapp 2, Tegefjäll–Ullån.