Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg med en bil.

E14, Vik–Frönäset, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs E14 mellan Vik och Frönäset. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter.

En ökad exploatering av Åre- och Björnängeområdet innebär kraftig trafik under delar av året. Den ökade trafiken under högsäsong har gjort att trafiksituationen på E14 kring Åre successivt har blivit mer och mer problematisk. Trafikmiljön för oskyddade trafikanter är svår året runt. Vi vill skapa möjligheter för gående och cyklister att färdas mellan Vik och Åre på ett trafiksäkert sätt och planerar därför att bygga en gång- och cykelväg. 

Projektet är samfinansierat av Åre Kommun, Region Jämtland Härjedalen, Tillväxverket och Trafikverket.