Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cykelhjul

E14, Vik–Frönäset, gång- och cykelväg

Vi ska bygga ny gång- och cykelväg längs E14 mellan Vik och Frönäset. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter.

En ökad exploatering av Åre- och Björnängeområdet innebär kraftig trafik under delar av året. Den ökade trafiken under högsäsong har gjort att trafiksituationen på E14 kring Åre successivt har blivit mer och mer problematisk även om trafikmiljön för oskyddade trafikanter är svår året runt. Vi vill skapa möjligheter för gående och cyklister att färdas mellan Vik och Åre på ett trafiksäkert sätt och planerar därför att bygga en gång- och cykelväg.

Vägplanen överklagad

Trafikverkets beslut att fastställa vägplanen för gång- och cykelvägen mellan Vik och Frönäset är överklagat. Det är nu regeringen som avgör frågan. Vägplanen fastställdes av avdelningen för planprövning på Trafikverket i mars 2019. Efter det har det varit möjligt att överklaga beslutet till regeringen fram till den 25 april 2019. Regeringen kommer att bedöma överklagandet som kommit in och fatta beslut om hur de ska beaktas i projektet.