Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45.

Viltåtgärder Jämtland

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland.

Vi vill minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland. Därför planerar vi ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att skapa trygga vägar för både bilister och vilt.

Vilstängsel längs långa sträckor

Vi planerar att sätta upp viltstängsel längs med långa sträckor och tar hänsyn till både enskilda och allmänna anslutningsvägar. Vi kommer att ha en dialog med berörda markägare för att ta reda på deras behov av tillgänglighet. På de platser där aktuella vägen ansluter till en allmän väg kommer vi att låta viltstängslet följa den anslutande vägen upp till 150 meter in. Genom att dra viltstängslet bort från från vägen minskar risken att vilt ska ta sig ut.

Passager för vilt att ta sig under vägen

Vi kommer att inventera de passager som i dag finns, och om de uppfyller våra krav på faunaportar kommer vi att ställa i ordning dem. Genom exempelvis bullerdämpande skärmar eller kompletterande växtlighet kan vi öka sannolikheten för att viltet ska vilja använda faunaporten.

Passager över vägen med viltvarningssystem

Som komplement till passagerna under vägen gör vi passager över vägen. Det innebär att vi låter en sträcka av 30 meter vara utan viltstängsel. Det gör vi för att vilt ska kunna gå över vägen på bestämda platser. Vid sådana övergångar installerar vi även ett viltvarningssystem. Det innebär att en varningsskylt tänds vid vägen när systemets detektorer känner av att det är vilt i passageområdet. Skylten ska sitta på ett avstånd som ger bilisten goda förutsättningar att sänka hastigheten och passera tryggt och säkert. Viltpassager med viltvarningssystem är nytt i Sverige, men är en beprövad åtgärd i Europa.

Illustration.
Illustration över en viltpassage. Klicka för större bild.