Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil väg 26/47 mellan Jönköping och Mullsjö

Åtgärdsvalsstudien riksväg 26 Mullsjö-Slättäng är klar

Trafikverket har i samarbete med Mullsjö kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för att hitta möjliga lösningar som ökar trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 26 mellan Mullsjö och Slättäng.

Studien har resulterat i att man rekommenderar mötesseparering av större delen av sträckan med ett antal omkörningsmöjligheter, (så kallad gles 2+1 väg). Det skulle kunna innebära att vägen får en säkerhetsstandard som klarar en hastighet på 100 km/h. På övriga delar av vägsträckan föreslås åtgärder som bidrar till en ökad trafiksäkerhet, med en hastighet på 80 km/tim.

I åtgärdsvalsstudiens rapport rekommenderas även att följande åtgärder ska ingå och hanteras i den kommande, formella planeringsprocessen:

  • separat gång – och cykelväg mellan Mullsjö och Broholm
  • förbättrad vägvisning för cyklister, för att förbättra möjligheten att använda det lågtrafikerade vägnätet.
  • minska antalet korsningar/utfarter.
  • ombyggnad av större korsningar (allmänna vägar).
  • trafiksäkra sidoområden (rensning/räcken).
  • viltstyrning med stängsel och passager.

En första etapp (sträckan Mullsjö-Broholm) finns med i Trafikverkets verksamhetsplan för 2016-2019. Resterande sträckning kommer prioriteras i arbetet i nästkommande nationella plan.