Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på Nässjö bangård

Åtgärdsvalsstudie för Nässjö bangård

Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för Nässjö bangård. Uppdraget är att genom fördjupad kunskap få fram förslag på åtgärder som säkerställer bangårdens funktion både nu och i framtiden.

I dagsläget finns det utmaningar kopplade till Nässjö bangård. Det finns nya tekniska krav, ett ökat tågresande som ställer krav på effektiva bytesmöjligheter samt önskemål om att frigöra järnvägsmark för stationsnära exploateringar.

Målet med projektet är att formulera en framtidsbild som beskriver utbredning, innehåll och funktioner för Nässjö bangård. Detta sker i två parallella utredningar, en funktionsutredning och en åtgärdsvalsstudie.

Funktionsutredningen

Funktionsutredningen fokuserar på järnvägens framtida roll och funktion i Nässjö och kopplingen till anslutande banor. Här sker dialogen med Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och andra aktörer verksamma inom Nässjö bangård.

Åtgärdsvalsstudien

Åtgärdsvalsstudien har fokus på förhållandet mellan staden och järnvägen. Här sker dialog med Nässjö kommun och Region Jönköpings län. Vi kommer även att bjuda in andra parter i arbetet, till exempel intresseorganisationer och järnvägsoperatörer.

Hur genomför vi i studien?

Utgångspunkten i utredningen är fyrstegsprincipen (En metod i de fyra stegen: Tänk om, Optimera, Bygg om, Bygg nytt) - att föreslå de samhällsekonomiskt mest effektiva åtgärder och att arbetet sker i bred samverkan med andra viktiga intressenter.

Läs mer om fyrstegsprincipen på Trafikverkets webbplats

Åtgärder som kan bidra till att få en långsiktigt mer funktionell Nässjö bangård utreds och effektiva åtgärder ska föreslås oavsett vem som ansvarar för genomförandet.

De centrala frågorna vi tittar på i studien är:

  • Nulägesbild: Hur nyttjas bangården idag?
  • Framtid: Hur ska bangården fungera optimalt i framtiden?
  • Vilka åtgärder behöver vi göra för att få anläggningen från vad den är idag till vad den ska bli i framtiden?