Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Månseryd–Mullsjö, mötesfri motortrafikled

Trafikverket bygger om vägen till en mötesfri motortrafikled med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter på vägen och bidra till den regionala utvecklingen.

Från Månseryd till Bäckebo byggs vägen i befintlig sträckning och från Bäckemo till Mullsjö i ny sträckning. I Flaskebobacken blir det 3+1 körfält. Längs hela sträckan bygger vi en lokalväg för långtsamtgående trafik och för gång- och cykeltrafik. Den kommer också att kunna användas som omledningsväg vid behov. Det är blir många broar på sträckan hela 17 stycken varav 15 är nya och två är befintliga som byggs om. Den nya hastigheten på sträckan är 100 km/tim.

Aktuellt

Från cirkulationsplatsen i Månseryd förbi Flaskebobacken till Sjövik.

Våren 2018 startade omledningen vid Flaskebobacken som ligger i början av projektet nära Månseryd. Det kommer att blir en 3+1 väg med 3 körfält uppför backen och ett nerför. Under omledningen flyttatades trafiken över till den nya lokalvägen bredvid Flaskebobacken med ett körfält i vardera riktning. Den 23 oktober 2018 släpptes trafiken på i nya Flaskebobacken med tre körfält upp och ett ner. Till våren flyttas trafiken återigen tillbaka till nya lokalvägen då vi färdigställer Flaskebobacken.

På delen från Sjövik förbi Risbro till väg 1815 (vägen till Habo kyrka)

På delen från Sjövik förbi Risbro till väg 1815 (vägen till Habo kyrka) flyttas trafiken över till den nya vägen i december. Till våren flyttas trafiken återigen tillbaka till nya lokalvägen för att avsluta arbetena på nya delen.

Brinken

Under tiden som vi bygger bron vid Brinken går trafiken på ramperna runt den nya bron som ska byggas.

Längre restid

Arbete pågår på flera olika platser längs sträckan och projektet beräknas bli klart hösten 2019. Var beredd på en längre restid på sträckan speciellt under morgon och kväll då hastigheten på vissa delar är nedsatt.