Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Månseryd–Mullsjö, mötesfri motortrafikled

Trafikverket bygger om vägen till en mötesfri motortrafikled med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter på vägen och bidra till den regionala utvecklingen.

Längs hela sträckan bygger vi en lokalväg för långtsamtgående trafik och för gång- och cykeltrafik. Den kommer också att kunna användas som omledningsväg vid behov.

Välkommen till öppet hus!

Vi bygger den nya vägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter. Arbetet pågår för fullt och vi vill gärna informera dig om vad som händer under året.

Kom och besök oss så berättar vi mer om:

  • Hur den färdiga vägen ser ut i 3D.
  • Vilka omledningar som pågår under 2018.
  • Vilka risker och utmaningar vi har i projektet.
  • Markförhandling - väg på min mark!
  • Trafikplats Hedenstorp - Vad händer här?

Tid: tisdagen den 24 april 2018 mellan kl 15.00-19.00.

Plats:Vi träffas på NCC´s etablering som ligger mitt emot infarten till Sands Golf Club på väg 26/47, se karta på baksidan.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Vi leder om trafiken!

Sjövik

Under tiden som vi bygger den nya bron för lokalvägen leder vi om trafiken under den nybyggda bron för väg 26/47.

Risbro

Från och med den 22 december leder vi om trafiken förbi Risbro. Trafik mot Jönköping går på lokalvägen och trafik mot Mullsjö går på befintlig 26/47 det vill säga ett körfält på vardera bro.

Habo Kyrka

Under tiden som den nya bron byggs, vid avfarten mot Habo kyrka, leds trafiken om på en tillfällig väg.

Brinken

Under tiden som vi bygger bron vid Brinken går trafiken på ramperna runt den nya bron som ska byggas.

Längre restid

Arbete pågår på flera olika platser längs sträckan och projektet beräknas bli klart hösten 2019. Var beredd på en längre restid på sträckan speciellt under morgon och kväll då hastigheten på vissa delar är nedsatt.

Arkeologiarbetena blev klara i slutet av oktober 2016.