Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Månseryd–Mullsjö, mötesfri motortrafikled

Trafikverket bygger om vägen till en mötesfri motortrafikled med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter på vägen och bidra till den regionala utvecklingen.

Från Månseryd till Bäckebo byggs vägen i befintlig sträckning och från Bäckemo till Mullsjö i ny sträckning. I Flaskebobacken blir det 3+1 körfält. Längs hela sträckan bygger vi en lokalväg för långtsamtgående trafik och för gång- och cykeltrafik. Den kommer också att kunna användas som omledningsväg vid behov. Det är blir många broar på sträckan hela 17 stycken varav 15 är nya och två är befintliga som byggs om. Den nya hastigheten på sträckan är 100 km/tim.

Aktuellt

Trafiken flyttas under våren 2019 fram- och tillbaka mellan ny och befintlig väg beroende på vilka arbeten som pågår under tiden. Under april/maj 2019 lägger vi sista lagret asfalt på hela nya sträckan och under tiden flyttas all trafik till lokalvägen.

Övriga arbeten våren/sommaren 2019

  • Vi gör klart skyltningen.
  • Sätter upp viltstängsel och färdigställande av anslutningar till viltportar,
  • Vi gör klart bullerskyddsåtgäreder som t ex bullerplank.
  • Vi gör klart slänterna och mitt- och sidoräckena.
  • Rastplatsen kommer att färdigställas där vi gör iordning ytor och sätter upp bord och stolar. 

Längre restid

Arbete pågår på flera olika platser längs sträckan och projektet beräknas bli klart hösten 2019. Var beredd på en längre restid på sträckan speciellt under morgon och kväll då hastigheten på vissa delar är nedsatt.