Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 32, Sunneränga–Marbäck, mötesfri väg

Hela sträckan från Sunneränga till norr om Marbäck är en ny mötesseparerad väg. Befintlig väg mellan Bredestad och Marbäck är bland annat en lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon.

Vägen är invigd och trafiken är påsläppt!

Vi kommer att släcka ner den här sidan den 31 augusti 2018.

Väg 32

Den nya sträckningen går öster om befintlig väg vid Bredestad och ansluter till befintlig väg norr om Marbäck. Sträckan Sunneränga till Bredestad går i befintlig väg och breddas på några ställen. Den nya vägen breddas beroende på om det är en 1+1- eller 2+1- sträcka till 9,5 m respektive 12,75 m. Sträckan är 8,7 km (varav knappt 3 km i befintlig sträcka). Den totala anläggningskostnaden är ca 180 mkr.

Väg 132

På väg 132 byts befintlig bro ut och vägen breddas mot den nya trafikplatsen. Parkeringsplatser för samåkning vid Bredestad och Blå grindar anordnas parkeringsplatser för samåkning. Vid Blå grindar blir det även busshållplatser för långfärdsbussar.

Broar och viltstängsel

Utmed hela sträckan har vi satt upp viltstängsel och byggt två nya viltpassager, en trafikplats inklusive bro och tre nya broar.

Befintlig väg

Befintlig väg är lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon. Den är också en omledningsväg vid drift- och underhållsåtgärder och vid eventuella olyckor.