Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 32, Sunneränga–Marbäck, mötesfri väg

Hela sträckan från Sunneränga till norr om Marbäck blir en ny mötesseparerad väg. Befintlig väg mellan Bredestad och Marbäck blir bland annat en lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon.

Nu är vägen invigd och trafiken är påsläppt!

Fredagen den 4 maj invigdes väg 32 mellan Sunneränga och Marbäck. Ceremonin skedde på pendlarparkeringen vid Blå grindar intill nya väg 32 .

 

Tanja Jevtic, enhetschef, Trafikverket Region Syd inledde och välkomnade alla som var på plats.

- Vilken skillnad det är på den gamla vägen och den nya det ser man tydligt nu när man har åkt den gamla vägen, sa Tanja. Hon fortsatte bland annat med att vi valde att lägga vägen i skogskanten för att unvika åkermarken.

Det var även tal av:
  • Lars-Erik Fälth, kommunstyrelsens ordförande, Aneby kommun
  • Rune Backlund, regionråd, Region Jönköpings län
  • Jonas Ekeroth, VD, Handelskammaren Jönköpings län.
Medverkade gjorder även elever i årskurs 3 från Parkskolan i Aneby, och arkeolog, Marita Sjölin.
Vi släppte på trafiken i samband med invigningsceremonin.
Det här gör vi!

Väg 32: Den nya sträckningen kommer att gå öster om befintlig väg vid Bredestad och ansluter till befintlig väg norr om Marbäck. Sträckan Sunneränga till Bredestad går i befintlig väg och breddas på några ställen. Den nya vägen breddas beroende på om det är en 1+1- eller 2+1- sträcka till 9,5 m respektive 12,75 m. Sträckan är 8,7 km (varav knappt 3 km i befintlig sträcka). Den totala anläggningskostnaden är ca 180 mkr.

Väg 132: På väg 132 byts befintlig bro ut och vägen breddas mot den nya trafikplatsen. Parkeringsplatser för samåkning vid Bredestad och Blå grindar anordnas parkeringsplatser för samåkning. Vid Blå grindar blir det även busshållplatser för långfärdsbussar.

Broar och viltstängsel: utmed hela sträckan sätter vi upp viltstängsel och bygger vi två nya viltpassager, en trafikplats inklusive bro och tre nya broar.

Befintlig väg: befintlig väg blir lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon. Den blir också en omledningsväg vid drift- och underhållsåtgärder och vid eventuella olyckor.