Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 40

Väg 40, förbifart Eksjö, mötesfri väg

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna men även för att öka trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende.

Vägen går i dag genom Eksjö och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende. Vägen genom samhället är 8,7 km lång, och trafikmängden är 2100 fordon/dygn, varav 17 procent tung trafik. Vi planera en ny sträckning söder om Eksjö med en väglängd på 7,2 km. Det blir en mötesfri väg med mitträcke.