Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Y:et - Jönköping, Nässjö & Värnamo, fjärrstyrning, ny anslutning i Båramo, nytt mötesspår i Hörle och hastighetshöjning.

Y:et är ett samlingsnamn för flera olika järnvägsprojekt som sammantaget bidrar till snabbare persontransporter, ökad kapacitet och säkerhet mellan Jönköping, Nässjö och Värnamo. Namnet "Y:et" återspeglas lättast genom att titta på sidans karta.

Entreprenör för projektet är Eitech Engineering AB. 

Nässjö/Jönköping – Värnamo fjärrstyrning Y:et.

Idag styrs trafiken manuellt av 12 st tågklarerare som sitter längs sträckan.

Förändring:

 • Linjeblockering byggs ut. Detta ger ökad säkerhet.
 • Samtliga signalställverk ska utföras/anpassas för fjärrblockering.
 • Mötesmöjlighet i Hörle och Båramo tillsammans med en mellanblocksignal på sträckan mellan Månsarp-Vaggeryd bidrar till ökad kapacitet och tåglägen.
 • Sträckan kommer fjärrstyras från tågledningscentralen i Malmö.
 • Nytt stomnät ska nyetableras på sträckan Jönköping-Vaggeryd

Båramo, ny anslutning i norr.

Skillingaryd driftplats måste vara bevakad för att växling ska kunna ske till Båramo terminalen.

Förändring:

 • Linjeplats Båramo uppgraderas till driftplats och nytt mötesspår byggs för att klara möte mellan längre tåg samtidigt.
 • Mötesspåret med tillhörande terminal ska byggas in Skillingaryds befintliga signalställverk.
 • Nytt teknikhus ska anordnas.

Hörle nytt mötesspår.

Hörle är utformad med huvud-, sido- och lastspår i direkt anslutning till Hörle tråd. Driftplats måste vara bevakad för att växling ska kunna ske till Hörle tråd.

Förändring:

 • Nytt signalställverk modell 59 och blir därmed driftplats med mötesmöjliget, dock utan resandeutbyte.
 • Befintligt sidospår uppdateras till mötesspår.
 • Nytt teknikhus ska anordnas.

Skillingaryd-Värnamo hastighetshöjning till 140 km/h.

22 plankorsningar finns på sträckan varav 15 st som inte har skydd som uppfyller kraven vid höjning av hastigheten. Hastigheten är nu 110 km/h på sträckan.

Förändring:

 • Ett stort antal plankorsningar kommer stängas och ersättas av parallellvägar fram till befintliga plankorsningar med skydd eller nya vägportar.
 • Hastigheteten höjs till 140 km/h på de sträckor där det är möjligt.
 • Säkerheten ska förbättras i de plankorsningar som inte slopas.