Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild över saneringsområdet Nässjö bangård

Nässjö bangård, sanering av impregneringsområde

Trafikverket har utfört sanering av förorenad jord och grundvatten inom före detta impregneringsområdet på Nässjö bangård.

Under drygt två år har en av Sveriges största saneringar pågått och arbetet är klart. Området som sanerats har under 75 år använts för impregneringsverksamhet, med i huvudsak kreosotolja, men även Bolidensalt (koppar, krom och arsenik). Impregneringsverksamheten inom området pågick fram till 2005.

Massor som har grävts upp har siktats och genomgått provtagningar. Beroende på föroreningshalt så har de körts till olika deponier. Det är 180 000 kubik massor som har renats och som mest har man grävt ner till 9 meter djup. För att säkerställa att de farliga ämnena är borta kommer regelbundna kontroller att göras av grundvattnet och intilliggande vattendrag under minst 6 års tid.

Under 2017/2018 kommer det att byggas två uppställningsspår för pendeltåg på viss del av marken.

Vill du veta mer? Gå in på frågor och svar!

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från webbplatsen 27 juli 2018.