Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg

Väg 132, Huskvarna–Lekeryd, gång- och cykelväg

Trafikverket och Jönköpings kommun bygger en gång- och cykelväg mellan Huskvarna och Lekeryd. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelväg utmed väg 132 mellan Huskvarna och Lekeryd är 6 kilometer lång. Bygget startade våren 2018 och blir klart hösten 2019. Under utbyggnaden kommer Jönköpings kommun även lägga nya överföringsledningar för vatten och avlopp från Huskvarna till Lekeryd.

Påverkan under byggtid

Under byggtiden kan boende och trafikanter längs vägen uppleva störningar i form av byggtrafik, buller och vibrationer. Det blir även  tillfälligt nedsatt hastighet och avsmalningar av vägen när vi tar oss igenom trånga passager. I samband med sprängning kan det förekomma tillfälliga avstängningar på cirka 10 minuter.

Räkna med att resan kommer att ta längre tid än vanligt!

Så här blir den nya gång- och cykelvägen

Gång- och cykelvägen blir tre meter bred och anläggs söder om väg 132. Där det finns plats separeras huvudvägen och gång- och cykelvägen av en tre meter bred skiljeremsa, på vissa ställen längs vägen sätter vi istället upp räcken. Vid vissa mycket smala passager separeras gång- och cykelvägen med målning.  

Hela projektet samfinansieras av Trafikverket och Jönköpings kommun. Byggherre för hela projektet är Jönköpings kommun.