Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg

Väg 27, förbifart Bor, mötesfri väg

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den regionala utvecklingen och pendlingen.

Vi planerar för att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka. Vägen blir mötesfri med ett mitträcke och hastigheten blir 100 km/h. Vi tycker att det är viktigt att framkomligheten och trafiksäkerheten blir bättre och att tryggheten och miljön för de boende i Bor ökar. Vi vill också anpassa nya vägen till befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Var med och påverka!

Vi arbetar med vägplanen och nu har du möjlighet att vara med och påverka. Ta del av samrådsmaterialet som ligger på denna sidan och lämna dina synpunkter senast den 20 november 2018.

Torsdagen den 25 oktober 2018 hade vi ett samrådsmöte där vi informerade om detta:

● vägens formella handläggning
● förslag på vägens utformning
● förslag på indragning av allmän väg
● påverkan på vattenmiljön i Borån

Synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 20 november 2018. Ange ärendenummer TRV 2017/109383.

Annonsen i sin helhet ser du här.

Bakgrund

Vägen går i dag genom Bor och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende. Samhället Bor ligger i Värnamo kommun och har ca 1 400 invånare. Vägen genom samhället består bland annat av en ca 400m lång 30-zon och trafikmängden är ca 6 700 fordon/dygn, varav 10-15 % är tung trafik. Den nya vägen blir en mötesfri väg med mitträcke.