Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg

Väg 27, förbifart Bor, mötesfri väg

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den regionala utvecklingen och pendlingen.

Vägen går i dag genom Bor och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende. Samhället Bor ligger i Värnamo kommun och har ca 1 400 invånare. Vägen genom samhället består bland annat av en ca 400m lång 30-zon och trafikmängden är ca 6 700 fordon/dygn, varav 10-15 % är tung trafik. Den nya vägen blir en mötesfri väg med mitträcke.

Aktuellt

Tyvärr så måste vi skjuta på samrådsmötet som var planerat den 11 september 2018. I dagsläget vet vi inte när samrådmötet kommer att äga rum men vi arbetar på ett nytt datum och återkommer till er så fort vi vet.

Ny förbifart

Nya förbifarten planeras att byggas väster om Bor och öster om Voxtorp. Det blir en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorp kyrka. Vägen blir en mötesfri väg med en hastighet på 100 km/h.

Projektets mål

  • Förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på nya väg 27.
  • Förbättra tryggheten och miljön för de boende i Bor.
  • Anpassa nya vägen till befintliga natur- och kulturmiljövärden.