Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tufft klimat högt över havet

Jönköpings län har ett tufft vinterklimat. Småländska höglandet med många punkter mer än 300 m över havet innebär mycket snö. Länet har många klimatzoner, och snömängden kan skifta mycket mellan olika platser.

Temperaturen växlar ofta mellan plus och minus. Det som börjar som regn kan efter någon timme gå över i underkylt regn eller blötsnö. Framför allt kring Jönköping finns många relativt stora backar på det större vägnätet. Detta ställer stora krav på vinterinsatserna för att säkra god framkomlighet. I praktiken innebär det fler plog- och saltbilar på dessa sträckor än på andra.

Ett av de svåraste väderlägena uppstår när kraftiga snöbyar driver in från Vättern. Vättersnö, som det ibland kallas, uppstår oftast i början av vintern när kall luft sveper över det relativt varma vattnet i sjön. När stråken av snöbyar träffar land förstärks effekten. Lokalt kan det komma många decimeter snö på mycket kort tid. Men det är svårt att förutse var snön faller och hur mycket det kan bli.

En vanlig vinter i Jönköpings län kan ha 30–40 dagar med snöfall. Ändå är det normala att vägnätet är körvänligt alla dagar.

Störningskänslig trafik

De större vägarna, med mycket tung trafik och pendlingstrafik, är känsliga för störningar. Även när väglaget är bra kan en liten olycka eller ett fordonshaveri leda till köer och stopp i trafiken. Att hålla vägarna framkomliga och trafiksäkra på vintern handlar om hög beredskap och rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Därför ska insatserna sättas in tidigt och förebyggande.

Trafikverkets entreprenörer gör ofta sitt jobb i tät trafik. Det har inträffat enstaka extrema lägen som lett till stopp i trafiken. Prognoser kan slå fel och nederbördsområden kan byta bana. I värsta fall kan plogbilar och saltbilar fastna i köerna och därför bli hindrade att utföra arbetena effektivt.