Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets vägar i Jönköpings län

I Jönköpings län har Trafikverket 493 mil väg – från Sommen norr om Tranås till Toftaholm söder om Värnamo, och från Slättäng utanför Mullsjö i väster till Mariannelund i öster.

Trafikverket sköter det statliga vägnätet – de stora vägarna som förbinder orter. Det är Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna. Inom städer och samhällen finns det också stora väg- och gatunät, men de sköts av kommunerna. En del vägar på landsorten är så kallade enskilda vägar som drivs av vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Stora vägar genom tätorter

Trafikverket har hand om vissa stora vägar som går genom städer och tätorter. Det gäller till exempel E4 och riksväg 40 genom Jönköping. Trafikverket sköter också de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna. I Jönköpings län omfattar det cirka 24 mil.

Fyra områden i Jönköpings län

Driften av vägarna är indelad i fyra områden, dessa områden är Eksjö, Jönköping, Vetlanda och Västbo. I varje område finns en entreprenör som svarar för skötseln – underhållet av vägen. 

Entreprenören sköter vägarna

Entreprenörerna sköter om vägar, sidoområden och rastplatser. I sommarskötseln ingår bland annat att laga sprickor och hål i vägbanan och att göra akuta insatser vid översvämningar, ras eller stormfällen. Diken och trummor ska också underhållas så att vatten kan rinna undan. De ser till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. I underhållet ingår också klottersanering och slåtter. Entreprenören inspekterar vägnätet minst var fjortonde dag.

Här kan du se vem som har hand om drift och underhåll där du bor:
Vem sköter din väg?