Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Jönköpings län 2017

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Jönköpings län sommarsäsongen 2017.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärdLängd km
Riksväg 32 Sunneränga - Marbäck Riksväg 32, Sunneränga - Marbäck ( Aneby ) Nybyggnad av 2+1 väg (8,7 km) och ombyggnad av befintlig väg Omledning 170501-170709 Väg 32 avstängd Sunneränga avfart Flisby till Tpl Bredestad 8,7
Riksväg 26/47 Månseryd-Mullsjö Från Månseryd till Bäckebo byggs vägen om längs befintlig sträckning och från Bäckebo till Mullsjö byggs vägen i en helt ny sträckning. 17
Riksväg 26/47 Vägskäl 683 - Månseryd Beläggningsarbete. Utförs nattetid mellan 19-06. Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen. 3,8
Riksväg 40 Göteborgsbacken Beläggningsarbete. Utförs nattetid mellan 19-06. Trafiken leds förbi arbetsplatsen genom överledning till motsatt körriktning. 2
Väg 195 Månseryd - Bankeryd Norra Beläggningsarbete. Utförs nattetid mellan 19-06. Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen. 4,3
Väg 153 Stålebo - Smålandsstenar Beläggningsarbete samt breddning av Gång- och cykelväg. Stor påverkan bitvis. 2,4
Väg 931 Genom Tenhult Beläggningsarbete samt breddning av Gång- och cykelväg. Stor påverkan bitvis. 1,6