Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Urval av sommarens vägarbeten i Jönköpings län

Håll koll med Trafikinformation väg så får du veta vilka arbeten som pågår och påverkar din resväg. Här presenteras de arbeten som pågår just nu eller startar inom kort. Informationen uppdateras löpande.

Sommarjobb på vägen för att göra dina resor smidigare

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv och störningarna blir alltså mindre. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt.

Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

I Sverige är säsongen för asfaltering ganska kort. Arbetena är beroende av lagom temperatur och det ska inte regna för att resultatet ska bli bra. Det gör att dessa arbeten är svåra att planera långt i förväg så håll dig uppdaterad på Trafikinformation väg. Asfaltering utförs ofta i nära anslutning till trafiken och på de mest trafikerade vägarna måste vi leda om biltrafiken. I och runt storstäderna utförs mycket beläggningsarbete på nätterna för att störa trafiken så lite som möjligt.

Håll koll på sommarens vägarbeten och planera din resa

Här är ett urval av sommarens vägarbeten i länet som kan påverka dig som trafikant i sommar. Den länsvisa sammanställningen redovisar naturligtvis inte allt som görs på vägarna i sommar, Trafikverket gör betydligt fler insatser för att förbättra landets infrastruktur. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Väg Sträcka Åtgärd Påverkan
E4 Röttle Brounderhåll. Bron stängs av helt i södergående riktning under hela sommaren. All trafik leds över till norrgående riktning där trafiken går i en söder- och en norrgående fil, det medför mötande trafik på en sträcka av ca 600 meter.
Klicka här för att läsa mer
26/47 Månseryd-Mullsjö Byggs om till en mötesfri motortrafikled med mitträcke. All trafik går på lokalvägen fram till mitten av augusti, då går istället trafiken på nya vägen från Månseryd till avfarten mot Habo kyrka väg 1815. På resten av sträckan går trafiken på lokalvägen och ansluter i norr mot väg 185. Efter vecka 32 går all trafiken på den nya vägen.
Klicka här för att läsa mer
26/40/47 Trafikplats Hedenstorp Öka kapaciteten i Trafikplats Hedenstorp och minska köerna på anslutande vägar. Under vissa helger och nätter i juni kommer de mest trafikpåverkande arbetena att utföras. Under en kortare period i juni kommer vi att behöva leda om trafiken.
Klicka här för att läsa mer