Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Månseryd–Mullsjö är en mötesfri motortrafikled

Trafikverket har byggt om vägen till en mötesfri motortrafikled med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter på vägen och bidra till den regionala utvecklingen.

Nu är den nya motortrafikleden invigd!

Torsdagen 12 september 2019 invigdes den nya motortrafikleden 26/47 mellan Månseryd-Mullsjö.

Från Månseryd till Bäckebo har vägen byggts i befintlig sträckning och från Bäckemo till Mullsjö i ny sträckning. I Flaskebobacken är det 3+1-körfält. Längs hela sträckan har vi byggt en lokalväg för långsamtgående trafik och för gång- och cykeltrafik. Den kommer också att kunna användas som omledningsväg vid behov. Det är blir många broar på sträckan, hela 17 stycken varav 15 är nya och två är sedan tidigare som byggs om. Den nya hastigheten på sträckan är 100 km/tim.

 

Kompletterande anpassningar på lokalvägen 1826 pågår under 2020

  • Där möjlighet ges markerar vi separat gång- och cykelväg på lokalvägen.
  • Kompletterande blåvita omledningsskyltar sätts upp längs lokalvägen.
  • Ersättning för i anspråktagen mark pågår fortfarande längs sträckan.