Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Månseryd–Mullsjö, mötesfri motortrafikled

Trafikverket bygger om vägen till en mötesfri motortrafikled med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter på vägen och bidra till den regionala utvecklingen.

Aktuellt

Så här leds trafiken om under våren och sommaren 2019

  • Från och med måndagen den 29 april går all trafik på lokalvägen. Den nya vägen asfalteras, skyltar sätts upp, mitt- och sidoräcken monteras. Vi gör klart vägmarkeringar och slänterna i vägområdet.
  • Från och med vecka 23 går trafiken på nya vägen från Månseryd till avfarten mot Habo kyrka väg 1815. Trafikplats Risbro och rastplats Risbro är färdiga och kan användas. På resterande del av sträckan går trafiken på lokalvägen och ansluter i norr mot väg 185.
  • Efter vecka 32 går all trafiken på den nya vägen. Under tiden gör vi klart lokalvägen med åtgärder för trummor, diken, asfaltering och övrigt färdigställande. Under den här tiden tas även trafikplats Bäckebo i bruk.

Arbeten våren och sommaren 2019

  • Vi lägger det sista lagret asfalt.
  • Vi gör klart skyltningen.
  • Vi sätter upp viltstängsel och färdigställer anslutningar till viltportar.
  • Vi gör klart bullerskyddsåtgäreder som t ex bullerplank.
  • Vi gör klart slänterna och mitt- och sidoräckena.
  • Rastplats Risbro färdigställs där vi gör iordning ytor och sätter upp bord och stolar.

Längre restid

Arbete pågår på flera olika platser längs sträckan och projektet beräknas bli klart hösten 2019. Var beredd på en längre restid.

Kör försiktigt och följ vägmarkeringarna både för din egen skull men också för de som arbetar med vägen.

Från Månseryd till Bäckebo byggs vägen i befintlig sträckning och från Bäckemo till Mullsjö i ny sträckning. I Flaskebobacken blir det 3+1 körfält. Längs hela sträckan bygger vi en lokalväg för långsamtgående trafik och för gång- och cykeltrafik. Den kommer också att kunna användas som omledningsväg vid behov. Det är blir många broar på sträckan hela 17 stycken varav 15 är nya och två är befintliga som byggs om. Den nya hastigheten på sträckan är 100 km/tim.